Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Nr 7 w Warszawie
Gimnazjum Nr 162
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63

ul. Osowska 81
04-351 Warszawa

tel. 22 516 98 20

e-mail ogólny: sekretariat@mos7.edu.pl

Aktualności

W dniu 24 maja 2016 w naszym ośrodku
odbył się pierwszy wewnątrzośrodkowy konkurs rowerowy –BEZPIECZNIE DO CELU.

22.czerwca 2016 roku uczniowie klas trzecich MOS 7 wzięli udział  w lekcji , organizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie, poświęconej postaci Henryka Sienkiewicza oraz malarstwu związanemu z osobą pisarza.

28 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie ekologiczno – przyrodniczym zorganizowanym prze Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.

Uczniowie kończący naszą szkołę zawodową o kierunku "kucharz" mają już za sobą egzamin pisemny.